Syy- ja seuraussuhteiden analysointi. Tehtävissä etsitään tapahtumien syitä ja seurauksia. Millaisia syitä menneisyyden tapahtumille oli? Miten tapahtumat vaikuttivat ihmisten elämään? Tehtävissä pohditaan ihmisten motiiveja ja vallitsevaa yhteiskunnallista tilannetta. 

1. Tunnista syitä historian tapahtumille.

Tutustu lukuun Vainot käynnistyvät. Yhdistä oikea syy historian tapahtumaan.

Yksityistilat korvattiin kolhooseilla,

Taloudessa siirryttiin viisivuotissuunnitelmiin,

Salainen poliisi Tšeka perustettiin,

45 000 inkerinsuomalaista karkotettiin muun muassa Siperiaan,

Stalinista tuli yksinvaltias,

koska hän onnistui tuhoamaan kilpailijansa.
koska Neuvostoliitto haluttiin teollistaa ennätysvauhtia.
koska maanviljelysmaa kollektivisoitiin eli otettiin valtion haltuun.
koska Neuvostoliiton raja-alueita haluttiin valvoa tarkemmin.
koska Lenin halusi hävittää poliittiset vastustajansa.
2. Etsi seurauksia historian tapahtumille.

Millaisia seurauksia historian eri tapahtumilla oli? Tutustu lukuun Vainot käynnistyvät ja kirjoita, mitä seurauksia seuraavilla tapahtumilla oli.

a) Stalin aloitti ohjelman kulakkien tuhoamiseksi.
b) Neuvosto-Karjalan suomalaisia alettiin syyttää virheistä ja salaliitoista vuonna 1932.
c) Stalinin läheinen ystävä Sergei Kirov murhattiin vuonna 1934.
3. Etsi ja erittele syitä.

Osa suomalaisista loikkareista eli laittomasti Neuvostoliittoon karanneista suomalaisista halusi palata takaisin Suomeen 1920–1930-lukujen aikana. Palaaminen oli vaikeaa monista eri syistä. Etsi luvusta Vainot käynnistyvät erilaisia syitä, miksi palaaminen oli vaikeaa tai mahdotonta.

a) Mitä taloudellisia syitä löydät?
b) Mitä poliittisia syitä löydät?
c) Mitä aatteellisia tai maailmankatsomukseen liittyviä syitä löydät?
d) Mitä olosuhteisiin liittyviä muita syitä löydät?
4. Tulkitse historiallista lähdettä.

Tutustu Yrjö Selkälän kirjoittamaan kirjeeseen ja siihen liittyvään tekstiin. Merkitse lähteestä seuraavat asiat raahaamalla numero kuvassa oikeaan kohtaan. Kirjoita pyydetty asia numeroa vastaavaan tyhjään kenttään.

  1. Kohtaan, josta näkyy milloin ja missä kirje on kirjoitettu. Kuinka kaukana paikka on kotipaikastasi ja kuinka kauan kirjeen kirjoittamisesta on?
  2. Kohtaan, josta ilmenee kenelle kirje on osoitettu. Mitä voit päätellä siitä, miten kirjoittaja puhuttelee vastaanottajaa?
  3. Kohtaan, josta ilmenee kirjeen sisältö eli jokin asia, mitä Yrjö haluaa kertoa. Mitä Yrjö mahdollisesti jättää kirjoittamatta?
  4. Kohtaan, josta ilmenee missä olosuhteissa Yrjö eli. Miksi arvelet että kirje on kirjoitettu?
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
5. Tunnista yhteys.

Suuren terrorin aikana suoritettiin kaksi eri operaatiota. Toinen kohdistui “neuvostovastaisiin aineksiin”  ja toinen eri kansallisuuksia vastaan. Yhdistä kuvaukset oikeaan operaatioon.

Neuvostovastaisten ainesten operaatio

Kansallisuuksien operaatio

kohdistui poliittisiin vastustajiin, käytännössä uhriksi saattoi joutua kuka tahansa
kohdistui Neuvostoliitossa asuneisiin etnisiin vähemmistöihin, suomalaisia teloitettiin osana tätä
6. Erota tärkeimmät syyt vähemmän tärkeistä.

Suuren terrorin aikana vuosina 1937–1938 Neuvostoliitossa ihmisiä vainottiin, vangittiin, kidutettiin ja joukkoteloitettiin. Tähän vaikuttivat useat eri syyt. Tutustu lukuun Suuri terrori ja valitse alla olevasta listasta mielestäsi kolme keskeisintä syytä.

 
Stalinin vainoharhaisuus
Neuvostoliittoa uhattiin maan ulkopuolelta
Etniset vähemmistöt vaaransivat Neuvostoliiton yhtenäisyyden
Poliittiset vastustajat ja toisinajattelijat olivat vaara vallanpitäjille
Kansalaiset ilmiantoivat toisiaan
Järjestelmä tarvitsi syntipukkeja
Sattuma
Kulakit aiheuttivat ongelmia
Väkivalta oikeutettiin propagandalla
Neuvostoliiton lainsäädäntö ei suojellut kansalaisia
Kiintiöt piti saada täyteen
7. Tulkitse historiallista lähdettä.
a) Millaisissa olosuhteissa kirje on syntynyt?
b) Kenelle kirje on osoitettu?
c) Kirje on kirjoitettu erikoisillä kirjoitusvälineillä. Millaisilla? Miksi arvelet hänen kirjoittaneen kirjeensä niin?
d) Mitä kaikkea saat kirjeen perusteella tietää olosuhteista, joissa kirje on kirjoitettu?
e) Etsi kirjeestä jokin ristiriita. Mikä se on?
f) Luvussa Stalinin terrori on sitaatti, jossa Viktor Kanervon poika muistelee isänsä pidätystä. Miten ja milloin Viktor Kanervo pidätettiin?
g) Kuvittele, että joutuisit itse todistamaan kuvattua tapahtumaa. Millaisia tunteita joutuisit todennäköisesti kokemaan?
h) Luvussa kerrotaan, että Viktor Kanervon perhe osasi odottaa isän pidätystä. Miksi arvelet etteivät he yrittäneet lähteä pakoon tai piileskellä?
8. Pohdi ihmisen oman toiminnan ja sattuman merkitystä tapahtumille.
a) Hilda Nyman itse
b) Hilda Nymanin aviomies
c) mahdollinen ilmiantaja
d) Stalin
e) NKVD eli Neuvostoliiton salainen poliisi
f) Hildan ystävät, naapurit ja työtoverit Petroskoissa
g) sattuma
9. Tutustu arvioihin uhrien lukumääristä.

Neuvostoliitossa omia kansalaisia tuomittiin vanki- ja pakkotyöleireille usein tekaistuin syin. Tutustu lukuun Vankileirien saaristo. Yhdistä lukumäärä oikeaan asiaan.

Vanki- ja pakkotyöleireillä epäinhimillisiin oloihin kuolleiden määrä.

Työleireille, rangaistussiirtoloihin tai vankiloihin tuomittuja ihmisiä Neuvostoliitossa yhteensä vuosina 1930–1952.

Ihmisiä, jotka karkotettiin ja pakotettiin muuttamaan kotiseuduiltaan Neuvostoliiton syrjäseuduille.

Vankileireillä neuvostokansalaisia yhteensä 1950-luvun alussa.

Leningradista karkotettuja suomalaisia yhteensä.

20 miljoonaa
2,5 miljoonaa
2,8 miljoonaa
28 000
6 miljoonaa
10. Tulkitse historiallista lähdettä.
1
2
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
11. Pohdi asiaa oman elämäsi kannalta.

Tutustu Maria Kojosen elämään yllä esitetyn kirjeen ja siihen liittyvän tekstin avulla. Vastaa kysymyksiin.

a) Maria Kojonen kertoo olevansa 4600 km päässä kotiseudustaan. Missä itse voisit olla, jos sinut lähetettäisiin yhtä kauas kotoa? Voit käyttää nettiä apuna.
b) Kuvittele joutuvasi selviytymään itse kyseisessä paikassa vankileirimäisissä olosuhteissa. Millaisia vaikeuksia joutuisit todennäköisesti kohtaamaan?
c) Mitä kysyisit Maria Kojoselta, jos pääsisit haastattelemaan häntä?
12. Tutustu keskeisiin käsitteisiin.

Gulag oli yhteisnimitys pakkotyö- ja vankileirien järjestelmästä, joka luotiin Neuvostoliitossa omia kansalaisia varten. Gulag-järjestelmän uhriksi saattoi joutua erilaisista syistä. Tutustu lukuun Vankileirien saaristo ja yhdistä vihje oikeaan käsitteeseen.

Tänne lähetettiin toisinajattelijat joista piti tehdä kunnollisia neuvostokansalaisia.

Syrjäisiä paikkoja, jonne karkotettiin usein etnisin eli kansallisuuteen perustuvin syin.

Sota-ajan pakkotyöleiri, jolle joutui kuulumisesta “viholliskansallisuuteen”.

Vangit olivat ilmaista työvoimaa suurissa rakennushankkeissa.

Ojennusleiri
Vankityöleiri
Työarmeija
Erikoissiirtola
13. Tulkitse historiallista lähdettä.
a) Kuvaile, mitä näet kuvassa. Kiinnitä huomiota ihmisiin ja yksityiskohtiin.
b) Mitä uutta saat tietää kuvan perusteella?
c) Mitä arvelet tapahtuneen kuvan ottamisen jälkeen? Miksi päättelet niin?
d) Kuvassa on mukana suomalainen Vilho Saarinen. Tutustu lukuun Vankileirien saaristo ja erityisesti osaan Suomalaisten Gulag ja päättele tekstin avulla, mistä syistä Vilho Saarinen on voinut päätyä vankileirille.
14. Tulkitse historiallista lähdettä.

Inkerinsuomalainen Helena Haimi perheineen karkotettiin Länsi-Siperiaan metsätöihin. Kuuntele äänite, jossa Helena kertoo elämästään karkotuksessa ja vastaa kysymyksiin.

a) Mihin kiinnität ensimmäisenä huomiota?
b) Kuuletko äänitteellä itsellesi vieraita sanoja? Mitä ne ovat?
c) Mistä näkökulmasta Helena kertoo elämästään karkotuksessa?
d) Mitä äänite kertoo lasten asemasta työleireillä?
e) Keksi ja kirjoita tähän yksi haastattelukysymys Helena Haimille.
15. Tulkitse historiallista lähdettä.
a) Kuinka montaa eri käsialaa tai kirjoitusta voit erottaa asiakirjasta?
b) Mihin yksityiskohtiin kiinnität huomiosi?
c) Kuka/mikä on mahdollisesti kirjoittanut tekstit? Millaisessa tilanteessa asiakirja on voinut syntyä?
d) Taimi Jalkasen elämässä oli paljon kärsimystä. Tutustu asiakirjaan liittyvään tekstiin. Poimi siitä asioita, jotka oman arviosi mukaan aiheuttaneet Taimille tuskaa.
e) Kuvittele itsesi Taimin asemaan. Mitkä asiat voisivat selittää selviämistäsi niissä olosuhteissa?