Muutoksen ja jatkuvuuden ymmärtäminen. Tehtävissä tarkastellaan muutosta ja jatkuvuutta historiassa: mikä muuttui, millaisesta muutoksesta oli kyse ja miten muutos vaikutti ihmisten elämään. Mikä mahdollisesti pysyi samana?

1. Ota selvää ja tiivistä.

Tutustu lukuun Siirtolaisuus Venäjälle ennen vallankumousta. Laadi lyhyt selvitys inkerinsuomalaisista. Keitä he olivat? Mitä tiedät tekstin perusteella inkerinsuomalaisten historiasta, elinkeinoista ja kulttuurista?

Inkerinsuomalaiset
2. Yhdistä selitys oikeaan käsitteeseen.

Raahaa käsite oikean selityksen kohdalle. Voit tarkistaa vastauksesi Tarkista tehtävä -kohdasta.

Neuvosto-Venäjällä 1921-1927 toimeenpantu uusi talouspolitiikka, joka salli pienimuotoisen yksityisyrittämisen

kommunismin kannattaja Venäjällä ja Neuvostoliitossa

Suomen Kommunistinen Puolue, joka perustettiin Moskovassa 1918

aate, joka perustuu yhteisomistukseen

yksityisomistuksen ottamista valtion haltuun 

Stalinin aloittama valtiojohtoinen politiikka

Suomesta Neuvostoliittoon laittomasti lähtenyt siirtolainen

NEP
LOIKKARI
VIISIVUOTISSUUNNITELMA
SOSIALISMI
KOLLEKTIVISOINTI
BOLŠEVIKKI
SKP
3. Tulkitse historiallista lähdettä.

Tutustu Punavangin laulu -nimiseen runoon. Merkitse lähteestä seuraavat asiat raahaamalla numero kuvassa oikeaan kohtaan. Kirjoita pyydetty asia numeroa vastaavaan tyhjään kenttään.

  1. Kohdassa nimetään tunne. Mitä erilaisia tunteita runossa mainitaan?
  2. Kohdassa esitetään toive. Mitä kirjoittaja toivoo? Mistä hän haaveilee?
  3. Kohdassa ilmaistaan pelkoa. Mitä kirjoittaja pelkää?
  4. Kohdassa ilmenee, että runon on kirjoittanut vankeudessa oleva ihminen. Mitä vankeuteen liittyviä kielikuvia kirjoittaja käyttää?
  5. Kohdassa ilmenee, kenelle runo on osoitettu. Kenelle ja miksi arvelet, että runo on kirjoitettu?
HS kuva
1
2
3
4
5
1.
2.
3.
4.
5.
4. Arvioi muutosta.

Tutustu lukuun Siirtolaisuus Venäjälle ennen vallankumousta. Mistä eri syistä suomalaisia muutti Venäjälle 1600-, 1700- ja 1800-luvuilla? Arvioi myös, mikä muuttui ja mikä pysyi samana siirtolaisuuden myötä.

a) 1600-luvulla; miksi muutettiin ja miten elämä muuttui?
b) 1700-luvulla; miksi muutettiin ja miten elämä muuttui?
c) 1800-luvulla; miksi muutettiin ja miten elämä muuttui?
5. Tunnista käännekohdat.

Seuraavia tapahtumia voidaan pitää käännekohtina Suomen ja Venäjän väliselle muuttoliikkeelle. Tutustu lukuihin Siirtolaisuus Venäjälle ennen vallankumousta ja Vallankumouksen jälkeinen muuttoliike. Miten seuraavat historian tapahtumat vaikuttivat suomalaisten muuttoliikkeeseen?

a) Stolbovan rauha 1617
b) Suomesta tulee osa Venäjän keisarikuntaa 1809
c) Suomen sisällissota 1918
d) Yhdysvalloissa alkaa lama 1929
e) Lapuan liike syntyy
f) Mikä ylläolevista oli mielestäsi käänteentekevin tapahtuma muuttoliikkeen näkökulmasta? Miksi?
6. Tulkitse historiallista lähdettä.

Katso valokuvaa Laatusen perheestä. Vastaa tehtäviin valokuvan ja siihen liittyvän tekstin perusteella. 

Media Folder: 
 
a) Mitä valokuva esittää? Mitä henkilöitä ja yksityiskohtia kuvassa näet?
b) Koska ja missä kuva on otettu?
c) ​ Miksi arvelet, että kuva on otettu?
d) Miten kuvaisit valokuvan tunnelmaa? Millainen tunnelma itselläsi tai perheelläsi voisi olla vastaavassa tilanteessa?
e) Lue teksti Amerikansuomalaisten siirtolaisuus luvussa Vallankumouksen jälkeinen muuttoliike. Miten päätös lähteä Neuvostoliittoon vaikutti perheen elämään? Mikä todennäköisesti muuttui? Mikä ehkä pysyi samana?
f) Laatusen perhe on lähtenyt siirtolaiseksi ensin Amerikkaan ja sitten Neuvostoliittoon. Voisiko joku ihminen nykypäivänä kokea vastaavaa? Eroaako nykypäivän siirtolaisuus 1930-luvun siirtolaisuudesta ja miten?
7. Tulkitse historiallista lähdettä.

Tutustu Hilja Kupolovan kirjoittamaan kirjeeseen luvussa Elämää ympäri Neuvostoliittoa ja vastaa siihen liittyviin kysymyksiin.

a) Milloin kirje on kirjoitettu ja kenelle se on laadittu?
b) Mitä tietoja saat kirjeen perusteella sen kirjoittajasta?
c) Kirjeessä on kohta, jossa Hilja kertoo entisestä elämästään Suomessa. Mitä hän kertoo?
d) Mitä toiveita Hiljalla on tulevaisuuden suhteen? Mistä hän haaveilee?
e) Miten Hilja suhtautuu elämään ja tulevaisuuteen?

Millaisia arvoja kirje mielestäsi välittää?

f) Mille alueille ja millaisiin töihin suomalaissiirtolaisia päätyi Neuvostoliitossa?

Lue kysymystä varten luku Elämää ympäri Neuvostoliittoa.