Stalinin vainojen muistot -hanke oli arkisto- ja muistiorganisaatiohanke, joka toteutettiin vuosina 2021–2022 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimesta. Hankkeessa kartutettiin suomalaisten vaiheisiin Neuvostoliitossa liittyviä uusia arkistoaineistoja tekemällä muistitietohaastatteluja sekä vastaanottamalla alkuperäisaineistoja. Hankkeen aikana luovutetut aineistot arkistoitiin SKS:n arkiston kokoelmiin, jossa ne ovat tutkijoiden sekä muiden historiasta ja muistitiedosta kiinnostuneiden käytettävissä.

Hanke oli jatkoa keväällä 2020 SKS:n arkiston järjestämällä Stalinin vainojen muistot -keruulle. Keruussa tallennettiin kertomuksia ja muistitietoa siitä, miten Stalinin vainoissa kuolleita tai kadonneita on suvuissa muisteltu ja miten heidän vaiheitaan on vuosikymmenten kuluessa yritetty selvittää. Kirjoituskeruuseen osallistui noin 150 vastaajaa. Suomen lisäksi keruuvastauksia lähetettiin Yhdysvalloista, Venäjältä ja Ruotsista, ja aineistoa saatiin niin suomeksi, englanniksi, viroksi kuin venäjäksikin. Muistelukirjoituksia ja erilaisia oheisaineistoja, kuten asiakirjoja, lehtileikkeitä ja kirjeitä, saapui keruuseen yhteensä yli 1 100 sivua. Kuvia vastaanotettiin 144 kappaletta.

Tammikuussa 2021 käynnistyneessä ja kesäkuussa 2023 päättyneessä Stalinin vainojen muistot -hankkeessa jatkettiin ja laajennettiin Stalinin vainoihin liittyvän aineiston keräämistä ja tallentamista. Hankkeessa haastateltiin noin 100 henkilöä Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Muistitietohaastattelujen avulla tallennettiin tietoa ja kokemuksia muun muassa siitä, mitä sukuja koskettaneista vainoista tiedetään tänä päivänä, miten vainot ovat vaikuttaneet vainouhrien jälkeläisiin sekä siitä, miten kokemuksia on käsitelty perheissä. Muistitietohaastattelut on tallennettu SKS:n arkistoon.

Lisäksi hankkeessa saatiin talteen Stalinin vainojen uhreihin ja Venäjällä sekä Neuvostoliitossa asuneiden suomalaisten arkeen liittyviä alkuperäisaineistoja kuten kirjeitä, muistelmia ja valokuvia. Myös esimerkiksi kadonneisiin omaisten vaiheiden selvittämiseen liittyvää aineistoa vastaanotettiin. Näin Neuvostoliiton suomalaisten kohtaloista sekä vainouhrien jälkeläisten kokemuksista tallennettiin jälkipolville ja tutkijoille paljon uutta tutkittavaa. Osa aineistosta saatiin arkistoon alkuperäisinä ja osa digitoinnin kautta pysyvään säilytykseen. Nämä hankkeen aikana vastaanotetut suku-, perhe ja henkilöarkistot on tallennettu SKS:n arkistoon.

Haluatko tutkia hankkeen aikana kartutettua aineistoa?

Stalinin vainojen muistot -hankkeessa kartutettujen aineistojen tutkimisesta voi olla yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalveluun.