Sirppi ja vasara -niminen voimistelumuodostelma. Kuva on otettu Yhdysvalloissa New Yorkissa Työn temppeli -haalilla. Haalit olivat saleja tai seurojentaloja, joissa amerikansuomalaiset siirtolaiset järjestivät tapaamisia ja tapahtumia. Kuvassa kolmantena oikealta (takana) Hilda Nyman, joka muutti vuonna 1913 työn perässä Yhdysvaltoihin ja siirtyi sieltä vuonna 1931 edelleen yhdessä miehensä kanssa Neuvostoliittoon. SKS KRA, Hilda Nymanin perhearkisto. CC BY-NC-ND 4.0
Media Folder: