Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu

Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu eli valtiollinen poliisi perustettiin vuonna 1917. Turvallisuuspalvelu vastasi poliittisen terrorin toimeenpanemisesta sekä Gulag-leirijärjestelmän hallinnoinnista. Se toimi eri aikoina useiden eri viranomaisten yhteydessä ja sen nimi vaihtui useaan otteeseen. Vuosina 1917–1922 turvallisuuspalvelu tunnettiin lyhenteellä Tšeka (yleisvenäläinen erityiskomissio vastavallankumousta ja sabotaasia vastaan), 1920-luvun alkupuolella lyhenteellä GPU (valtion poliittinen hallinto), 1920–1930 -lukujen taitteessa lyhenteellä OGPU (valtion yhdistynyt poliittinen hallinto), 1930-luvulla ja toisen maailmansodan aikana lyhenteellä NKVD (sisäasiain kansankomissariaatti) ja vuosina 1953–1991 lyhenteellä KGB (valtion turvallisuuskomitea). Sotien jälkeen leirien hallinnointi siirtyi Neuvostoliiton sisäasianministeriön MVD:n vastuulle.