nomenklatuura

Neuvostoliiton ja muiden sosialististen maiden korkeimpien valtaapitävien sekä järjestelmän suosikkien joukko.