Neuvostoliiton rikoslain 58. pykälä

Neuvostoliitossa vuosina 1926–1961 muutoksin ja lisäyksin voimassaolleen rikoslain pykälä koskien valtionrikoksia. Valtionrikoksiin lukeutuivat muun muassa vastavallankumouksellinen toiminta, yhteydenpito vastavallankumouksellisissa tarkoituksissa ulkovaltioon tai sen yksityisiin edustajiin, vakoilu sekä propaganda tai agitaatio. Suomalaiset pääosin tuomittiin tämän pykälän mukaisesti.