rehabilitointi

Neuvostoliitossa ja Venäjällä käytetty termi, jolla viitataan syyttömänä tuomittujen viralliseen maineen palauttamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa aikanaan langetetun hallinnollisen tuomioiden uudelleenarviointia, perusteettomien tuomioiden kumoamista ja uhrien syyttömäksi toteamista.