Moskovan välirauha

Suomen ja Neuvostoliiton välisen jatkosodan vuonna 1944 päättänyt rauha.