Komintern

Komintern eli kommunistinen internationaali oli vuosina 1919–1943 toiminut, Venäjän kommunistisen puolueen aloitteesta perustettu kansainvälinen yhteistyöjärjestö. Sen tarkoituksena oli "kansainvälisen porvariston" kukistaminen työväenluokan nimissä.