erikoissiirtola

Erikoissiirtola (ven. spetsposelenie) viittaa karkotuspaikkaan, jonne hallinnollisella päätöksellä eli ilman tuomiota pakkosiirrettiin kansallisuuden tai etnisyyden perusteella kokonainen väestöryhmä tai kokonaisia väestöryhmiä. Erikoissiirtolat sijaitsivat tyypillisesti kaukana merkittävistä asutuskeskuksista ja "erikoissiirtolaiset" (ven. spetsposelentsy) eivät saaneet valita työtään tai asuinpaikkaansa itse vaan olivat turvallisuusviranomaisten valvonnan alaisia.