henkilökultti

Poliittiseen johtajaan kohdistuva henkilöpalvonta.